Plava Laguna Family Hotels

Plava Laguna Family Hotels smjestiti će vašu obitelj, okružiti ih mnoštvom posebnih usluga stvorenih za djecu svih dobi, ali i odrasle, od prikladnog smještaja, raznovrsne ponude hrane, profesionalnih animatora, igrališta, edukacije i zabavnih aktivnosti. Sobe za igre, loungeovi za teenagere... Zabava je za nas ozbiljna stvar. Ako se ne zabavite na odmoru, kad ćete? Naša igrališta za odmor ispunjavaju dane zabavom.

Obiteljski hoteli imaju vodene parkove, ali i zone oko bazena prikladne za djecu svih dobi. Aktivnosti su osmišljene za nekoliko različitih dobnih skupina, ali i za cijele obitelji, kako bi se i djeca i odrasli zabavljali zajedno. Naši su obiteljski hoteli dio Park Resorta, apartmani Amfora i Stella, kao i Hotel Garden Istra.


Saznajte više o

  • Plava Laguna Facebook
  • Plava Laguna Instagram
  • Plava Laguna Twitter
  • Plava Laguna Youtube