Marina Parentium

Marina Zelene Lagune

Marina Parentium nalazi se u turističkom naselju Zelena Laguna, neposredno uz hotel Parentium, 6 km udaljena od grada Poreča. Marina raspolaže sa 184 veza za brodove od 3 do 20 m, maksimalnog gaza do 5 m.Svi vezovi imaju mogućnost korištenja struje i vode na pontonu. Ova porečka marina raspolaže vlastitim tehničkim servisom sa uslugama mehaničara, elektroničara, električara, plastičara, stolara i dr., te 10 tonskom dizalicom. Od ostalih usluga, u samoj marini nalaze se recepcija, restoran, trgovina, veliki sanitarni čvor s toplom vodom, a u neposrednoj blizini svi ostali sadržaji: hoteli, pošta, sport, zabavni sadržaji, turistička agencija, liječnik, charter i sl.


Ul. Zelena laguna 5, 52440 Poreč, Istra, Hrvatska
T: +385 52 452210
F: +385 52 452212
E: marina.parentium@plavalaguna.com


Cijene u eurima 2022
Dužina plovila Godišnji najam veza Mjesečni najam veza Mjesečni najam veza Dnevni vez u moru Dnevni vez u moru Dnevni vez u moru Dodatak za zimovanje
m 01.07.-31.08. 01.01.- 30.06. / 01.09.-31.12. 01.01.- 30.06. / 01.09.-31.12. 01.07.-15.07. / 22.08.-31.08. 16.07.-21.08. 01.10.2021.-31.03.2022.
< 5,99 3.295,00 725,00 450,00 30,00 40,00 46,00 555,00
6 - 6,99 3.432,00 765,00 500,00 33,00 41,00 47,00 665,00
7 - 7,99 3.504,00 811,00 565,00 35,00 46,00 53,00 765,00
8 - 8,99 3.779,00 908,00 640,00 38,00 49,00 57,00 955,00
9 - 9,99 4.294,00 1.035,00 735,00 41,00 53,00 61,00 1.060,00
10 - 10,99 4.457,00 1.112,00 785,00 46,00 57,00 66,00 1.285,00
11 - 11,99 4.881,00 1.219,00 865,00 49,00 61,00 74,00 1.525,00
12 - 12,99 5.416,00 1.326,00 955,00 53,00 69,00 77,00 1.720,00
13 - 13,99 5.926,00 1.418,00 1.020,00 56,00 74,00 82,00 1.965,00
14 - 14,99 6.487,00 1.576,00 1.135,00 60,00 81,00 88,00 -
15 - 15,99 6.819,00 1.739,00 1.200,00 63,00 82,00 91,00 -
16 - 16,99 6.926,00 1.785,00 1.320,00 70,00 83,00 91,00 -
17 - 17,99 7.523,00 1.877,00 1.415,00 76,00 89,00 92,00 -
18 - 18,99 8.119,00 2.004,00 1.500,00 83,00 97,00 99,00 -
19 - 19,99 8.624,00 2.162,00 1.640,00 89,00 104,00 106,00 -
20 - 20,99 9.170,00 2.295,00 1.755,00 101,00 115,00 117,00 -
21 - 21,99 9.710,00 2.530,00 1.925,00 106,00 119,00 121,00 -
  • Plava Laguna Facebook
  • Plava Laguna Instagram
  • Plava Laguna Twitter
  • Plava Laguna Youtube

AŽURIRANE INFORMACIJE O MJERAMA COVID-19
🛈 BEZBRIŽAN BORAVAK I AŽURIRANE INFORMACIJE O MJERAMA COVID-19