Marina Parentium

Marina Zelene Lagune

Marina Parentium nalazi se u turističkom naselju Zelena Laguna, neposredno uz hotel Parentium, 6 km udaljena od grada Poreča. Marina raspolaže sa 184 veza za brodove od 3 do 20 m, maksimalnog gaza do 5 m.Svi vezovi imaju mogućnost korištenja struje i vode na pontonu. Ova porečka marina raspolaže vlastitim tehničkim servisom sa uslugama mehaničara, elektroničara, električara, plastičara, stolara i dr., te 10 tonskom dizalicom. Od ostalih usluga, u samoj marini nalaze se recepcija, restoran, trgovina, veliki sanitarni čvor s toplom vodom, a u neposrednoj blizini svi ostali sadržaji: hoteli, pošta, sport, zabavni sadržaji, turistička agencija, liječnik, charter i sl.


Ul. Zelena laguna 5, 52440 Poreč, Istra, Hrvatska
T: +385 52 452210
F: +385 52 452212
E: marina.parentium@plavalaguna.com


Cijene u eurima 2021
Dužina plovila Godišnji najam veza Mjesečni najam veza Mjesečni najam veza Dnevni vez u moru Dnevni vez u moru Dnevni vez u moru Dodatak za zimovanje
m 01.07.-31.08. 01.01.- 30.06. / 01.09.-31.12. 01.01.- 30.06. / 01.09.-31.12. 01.07.-16.07. / 23.08.-31.08. 17.07.-22.08.
< 5,99 3.230,00 710,00 450,00 30,00 40,00 45,00 555,00
6 - 6,99 3.365,00 750,00 500,00 33,00 41,00 46,00 665,00
7 - 7,99 3.435,00 795,00 565,00 35,00 46,00 52,00 765,00
8 - 8,99 3.705,00 890,00 640,00 38,00 49,00 56,00 955,00
9 - 9,99 4.210,00 1.015,00 735,00 41,00 53,00 60,00 1.060,00
10 - 10,99 4.370,00 1.090,00 785,00 46,00 57,00 65,00 1.285,00
11 - 11,99 4.785,00 1.195,00 865,00 49,00 61,00 72,00 1.525,00
12 - 12,99 5.310,00 1.300,00 955,00 53,00 69,00 75,00 1.720,00
13 - 13,99 5.810,00 1.390,00 1.020,00 56,00 74,00 80,00 1.965,00
14 - 14,99 6.360,00 1.545,00 1.135,00 60,00 81,00 86,00 -
15 - 15,99 6.685,00 1.705,00 1.200,00 63,00 82,00 89,00 -
16 - 16,99 6.790,00 1.750,00 1.320,00 70,00 83,00 89,00 -
17 - 17,99 7.375,00 1.840,00 1.415,00 76,00 89,00 90,00 -
18 - 18,99 7.960,00 1.965,00 1.500,00 83,00 97,00 97,00 -
19 - 19,99 8.455,00 2.120,00 1.640,00 89,00 104,00 104,00 -
20 - 20,99 8.990,00 2.250,00 1.755,00 101,00 115,00 115,00 -
21 - 21,99 9.520,00 2.480,00 1.925,00 106,00 119,00 119,00 -
  • Plava Laguna Facebook
  • Plava Laguna Instagram
  • Plava Laguna Twitter
  • Plava Laguna Youtube

AŽURIRANE INFORMACIJE O MJERAMA COVID-19
🛈 BEZBRIŽAN BORAVAK I AŽURIRANE INFORMACIJE O MJERAMA COVID-19