Marina Parentium

Marina Zelene Lagune

Marina Parentium nalazi se u turističkom naselju Zelena Laguna, neposredno uz hotel Parentium, 6 km udaljena od grada Poreča. Marina raspolaže sa 184 veza za brodove od 3 do 20 m, maksimalnog gaza do 5 m.Svi vezovi imaju mogućnost korištenja struje i vode na pontonu. Ova porečka marina raspolaže vlastitim tehničkim servisom sa uslugama mehaničara, elektroničara, električara, plastičara, stolara i dr., te 10 tonskom dizalicom. Od ostalih usluga, u samoj marini nalaze se recepcija, restoran, trgovina, veliki sanitarni čvor s toplom vodom, a u neposrednoj blizini svi ostali sadržaji: hoteli, pošta, sport, zabavni sadržaji, turistička agencija, liječnik, charter i sl.


Zelena laguna, HR-52440 Poreč, Hrvatska
T: +385 52 452210
F: +385 52 452212
E: marina.parentium@plavalaguna.com

Webcam

Marina Parentium

Cijene u eurima 2018
Dužina preko svega Širina preko svega Godišnji vez u moru Dodatak za zimovanje na kopnu (01.10.2017.-31.03.2018.) Mjesečni vez u moru Mjesečni vez u moru Dnevni vez u moru (01.07.-19.07. i 26.08.-31.08.2018.) Dnevni vez u moru (20.07.-25.08.2018.) Dnevni vez u moru (01.01.-30.06. i 01.09.-31.12.2018.)
VII - VIII mjesec Ostali mjeseci
A B C D E F G H I
< 5,99 2,29 2.985,00 555,00 680,00 450,00 38,00 41,00 30
6 - 6,99 2,49 3.110,00 665,00 720,00 500,00 39,00 42,00 33
7 - 7,99 2,69 3.180,00 765,00 765,00 565,00 44,00 48,00 35
8 - 8,99 2,99 3.430,00 955,00 850,00 640,00 47,00 52,00 38
9 - 9,99 3,29 3.895,00 1.060,00 965,00 735,00 51,00 56,00 41
10 - 10,99 3,59 4.045,00 1.285,00 1.040,00 785,00 55,00 61,00 46
11 - 11,99 3,89 4.530,00 1.525,00 1.145,00 865,00 59,00 66,00 49
12 - 12,99 4,19 5.055,00 1.720,00 1.240,00 955,00 65,00 69,00 53
13 - 13,99 4,49 5.565,00 1.965,00 1.330,00 1.020,00 70,00 74,00 56
14 - 14,99 4,79 6.095,00 - 1.475,00 1.135,00 77,00 80,00 60
15 - 15,99 5,09 6.400,00 - 1.635,00 1.200,00 80,00 85,00 63
16 - 16,99 5,39 6.790,00 - 1.715,00 1.320,00 83,00 83,00 70
17 - 17,99 5,69 7.375,00 - 1.840,00 1.415,00 89,00 89,00 76
18 - 18,99 5,99 7.960,00 - 1.965,00 1.500,00 97,00 97,00 83
19 - 19,99 6 8.455,00 - 2.120,00 1.640,00 104,00 104,00 89
20 - 20,99 6 8.990,00 - 2.250,00 1.755,00 115,00 115,00 101
21 - 21,99 6 9.520,00 - 2.480,00 1.925,00 119,00 119,00 106
>22 6,3 Na upit Na upit Na upit Na upit Na upit Na upit Na upit
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Youtube