Pravila i uvjeti korištenja Plava Laguna Club programa vjernosti


1. OPĆENITO O PROGRAMU

Cilj je Plava Laguna Club programa vjernosti omogućiti klijentima društva Plava Laguna d.d., koji se učlane u program, korištenje pogodnostima opisanim u nastavku.

2. DEFINICIJE

Plava Laguna Club: brand (verbalni i figurativni žig) koji je u vlasništvu trgovačkog društva Plava Laguna d.d. koje je organizator programa vjernosti te vlasnik smještajnih objekata koji sudjeluju u tom programu. Plava Laguna d.d. je trgovačko društvo koje u provedbi programa, kao glavno tijelo koje jamči ovim programom propisana prava, zahtijeva odgovornost članova te (ili) članovima pruža ostala jamstva.
Program: program vjernosti koji Plava Laguna organizira pod nazivom Plava Laguna Club. Sva autorska prava na tom programu pripadaju isključivo trgovačkom društvu Plava Laguna d.d.
Klijent: klijent koji još nije pristupio programu i prihvatio Opće uvjete programa.
Član: klijent koji je pristupio programu i prihvatio Opće uvjete programa.
Bod: jedinična vrijednost izražena u bodovima. Bodovi se mogu zamijeniti za popuste ili druge usluge unutar hotela, apartmana i vila pod upravljanjem društva Plava Laguna d.d. Deset (10) bodova vrijedi 1,00 EUR.
Kartica: Plava Laguna Club kartica postoji u digitalnom obliku koji član dobiva pri online učlanjenju u mailu dobrodošlice. Plava Laguna Club kartica kao takva, nije prenosiva na druge osobe. Fizičke kartice koje su izdane do 31.12.2022. godine vrijede i dalje.
Partner programa: poslovni subjekt izvan trgovačkog društva Plava Laguna d.d. koji članovima programa pruža pogodnosti.

3. UVJETI ZA ČLANSTVO

U program se može učlaniti svaka fizička punoljetna osoba ispunjavanjem potrebnih podataka putem online-obrasca za prijavu. Kako bi postao članom, klijent mora dati potrebne podatke i ispuniti obrazac. Članstvo u programu je besplatno. Član može bilo kada prekinuti svoje članstvo u programu uz pismenu obavijest. To podrazumijeva povlačenje iz programa, čime trajno prestaje postojeći odnos između člana i Plava Laguna Club programa te prestaju sve pogodnosti vezane za članstvo u programu.

4. PLAVA LAGUNA CLUB KARTICA

Prilikom prijave klijent dobiva članski broj kojim počinje skupljati bodove i ostvarivati razne pogodnosti i popuste. Kako bi skupljao bodove, član je obvezan naznačiti članski broj prilikom rezervacije smještaja, prijave u smještajnom objektu i plaćanja računa. Uvjet za korištenje karticom je nazočnost člana na koju je kartica naslovljena. Član ne smije karticu posuđivati, prenositi ili prodavati; u protivnom gubi sva prava iz ovog programa. Član je odgovoran za sve radnje u vezi sa svojim kartičnim računom. Svaki je član dužan obavijestiti Plava Laguna d.d. u slučaju promjene osobnih podataka (imena, prezimena, adrese, adrese e-pošte). Plava Laguna Club kartica vlasništvo je društva Plava Laguna d.d. te Plava Laguna d.d. zadržava pravo povlačenja ili neprihvaćanja kartice ako se član ne koristi karticom prema pravilima i uvjetima članstva.
*Na zahtjev člana može biti izdana trajna članska kartica.

5. POGODNOSTI KOJE NUDI PROGRAM

Članovi prijavom u program vjernosti imaju pravo na popuste i pogodnosti. Članovi imaju pravo na popuste prilikom online bookinga na stranici plavalaguna.com u iznosu do 10% (ovisno o raspoloživosti) popusta na najnižu moguću cijenu smještaja. Članovi također imaju pravo na posebne ponude koje se periodično objavljuju na njihovom online profilu na plavalaguna.com. Općenito, članovi za svaki boravak (isključivo za onu smještajnu jedinicu u kojoj borave) skupljaju bodove koje mogu iskoristiti prilikom sljedećeg boravka u smještajnim objektima koji sudjeluju u programu. Članovi kluba će putem e-mail adresa i brojeva telefona (SMS-om) naznačenih u prijavi dobivati informacije o aktualnim ponudama i akcijama, prikladne promotivne materijale, upitnike zadovoljstva/kvalitete te ostale upitnike povezane s korisničkim iskustvom u objektima Plave lagune d.d. Članovi kluba imaju pravo u svako doba otkazati primanje takvih obavijesti.

6. POPUSTI I PONUDE ZA ČLANOVE NA INTERNET STRANICI

Članovi prijavom u program vjernosti imaju pravo na popuste i pogodnosti. Članovi imaju pravo na popuste prilikom online bookinga na stranici plavalaguna.com u iznosu do 10% popusta na najnižu moguću cijenu smještaja. Članovi također imaju pravo na posebne ponude koje se periodično objavljuju na njihovom online profilu na plavalaguna.com. Navedeni popusti i pogodnosti vrijede samo za članove koji naznače svoj članski broj u trenutku rezervacije. Plava Laguna d.d. zadržava pravo da izmijeni ili ukine popuste i povoljnije cjenike u ponudama bez prethodne najave, ovisno o raspoloživosti. Jedan član može ostvariti popust za maksimalno pet smještajnih jedinica.

7. PRIKUPLJANJE BODOVA

Članovi za svaki boravak skupljaju bodove koje mogu iskoristiti prilikom sljedećeg boravka u smještajnim objektima koji sudjeluju u programu. Skupljanje bodova odnosi se na smještajnu jedinicu u kojoj član boravi i plaćeni račun za taj smještaj. Ako član želi prikupiti bodove za druge smještajne jedinice onda mora biti i platitelj i nositelj računa koji se odnosi na više smještajnih jedinica. To je moguće samo za smještajne jedinice koje se nalaze u istom hotelu/apartmanskom naselju, te je obavezno najaviti na recepciji objekta u kojem boravi, a prije plaćanja računa. Računi do 10.000,00 EUR mogu se plaćati gotovinom, za račune veće od tog iznosa, mora se koristiti kartično plaćanje ili uplata preko bankovnog računa.
Prikupljanje bodova vrijedi za boravke koji nastanu nakon što se klijent učlanio u program vjernosti. Između transakcije pri kojoj član skuplja bodove i transakcije pri kojoj se planira koristiti bodovima mora proći barem 7 dana. Pri korištenju pogodnostima 10 bodova vrijedi 1,00 EUR (npr. član koji je skupio 100 nagradnih bodova pri sljedećem boravku ima pravo iskoristiti 10,00 EUR). Član je obvezan naznačiti članski broj prilikom rezervacije smještaja, te predočiti svoju karticu kod prijave u objekt i plaćanja računa kako bi mogao zahtijevati prikupljanje bodova, odnosno korištenje bodova. Bodovi se mogu trošiti samo za plaćanje troškova smještaja na recepciji smještajnog objekta. Maksimalan iznos popusta koji član može dobiti korištenjem bodova ne može biti veći od 90% od ukupnog iznosa računa koji član mora platiti za svoj boravak u smještajnom objektu. Svaki put kad član iskoristi bodove za plaćanje smještaja, oni se brišu s njegova računa.

Plava Laguna Club kartica ne može se koristiti retroaktivno te se bodovi ne dodjeljuju za boravke koji su prethodili pokretanju Plava Laguna Club programa vjernosti.

Tri su načina prikupljanja bodova:

a) boravak – član programa vjernosti za svaki potrošeni euro za plaćanje boravka dobiva 1 bod pridodan na njegov kartični račun. Važeći troškovi boravka definirani su u članku 7.1. Prilikom plaćanja računa na recepciji ili prodajnim mjestima, član je obvezan pokazati svoju člansku karticu;
b) konzumacija u ugostiteljskim objektima Plave Lagune d.d. - član programa vjernosti za svaki potrošeni euro za plaćanje hrane ili pića u ugostiteljskim objektima Plave Lagune d.d. dobiva 1 bod pridodan na njegov kartični račun. Prilikom plaćanja, član je obvezan pokazati svoju člansku karticu. Bodovi se ne mogu trošiti za plaćanje konzumacije u ugostiteljskim objektima Plave Lagune d.d.;
c) promidžbene aktivnosti – Plava Laguna d.d. može dodijeliti bodove u promidžbene svrhe. Kako bi član mogao koristiti pogodnosti programa, obavezno je navesti članski broj prilikom rezervacije smještaja, a zatim naznačiti isti prilikom prijave u smještajnom objektu, te prilikom plaćanja računa. Ovi se uvjeti moraju poštivati.

7.1. Važeći troškovi boravka

Važeći troškovi boravka uključuju troškove nastale prilikom boravka člana i njegove pratnje u smještajnom objektu. U to ubrajamo sve troškove u dijelu smještaja (cijena smještajne jedinice, cijena po osobi, različite nadoplate, različite pristojbe), usluge koje se dogode na licu mjesta na prodajnim mjestima unutar hotela, apartmana ili vila koja su pod upravljanjem Plave Lagune d.d. (konzumacija pića i hrane) i PDV. Obračun bodova temelji se na ukupnom iznosu plaćenih važećih troškova. Račun mora glasiti na člana programa. Bodovi se pridodaju na kartični račun unutar 7 dana od provedene transakcije.
Prikupljanje bodova ne može se kombinirati s drugim članskim karticama.

Iznimke:
Nevažeći troškovi uključuju vanpansionske usluge kao što su: minibar, posluga u sobu, internetska pristojba, čišćenje, telefon, parkirališna pristojba, turistička pristojba, napojnice, pristojbe za usluge i druge primjenjive pristojbe, in-store kupovina, , usluge frizera ili brijača, , sport i green fee za golf.
Bodovi se osvajaju samo za efektivno plaćene važeće troškove nakon što član zamijeni bodove osvojene prethodnim boravcima. Bodovi se počinju skupljati za boravak nakon što je gost postao članom programa.

7.2. Tko može skupljati bodove i koristiti popuste
Klijenti koji se koriste uslugama u Plavoj Laguni d.d. posredstvom agencija ili rezerviraju smještaj na portalu neke od online putničkih agencija nemaju pravo na korištenje popusta niti skupljanje bodova boravkom u smještajnim objektima Plave Lagune d.d.. Bodovima se ne mogu koristiti niti za plaćanje boravka. Samo članovi koji su u smještajne objekte stigli putem Plava Laguna kanala (plavalaguna.com, Kontakt centar, recepcija) mogu ostvariti popuste i skupljati bodove. Online popust za članove vrijedi samo za rezervacije učinjene na plavalaguna.com, ne vrijede za rezervacije putem Kontakt centra ni recepcije. Bodove mogu skupljati za sve troškove koji se dogode na licu mjesta (konzumacija pića, hrane i sl.) na prodajnim mjestima unutar smještajnog objekta, a koja su pod upravljanjem Plave Lagune d.d.. Sva prodajna mjesta u kojima se mogu skupljati bodovi prikladno su označena. Karticom se može koristiti samo član na čije je ime naslovljena. Ako član ne ostvari boravak u smještajnom objektu Plave Lagune d.d., korištenje popusta i skupljanje bodova nije moguće. Bodovi se mogu prenositi na druge članove. U tu je svrhu potrebno ispuniti zahtjev za prijenos bodova (online na plavalaguna.com ili putem Kontakt centra).

7.3. Valjanost nagradnih bodova

Bodovi vrijede tri godine (36 mjeseci) od trenutka skupljanja na recepciji. Valjanost bodova se ne produljuje, već svi prikupljeni bodovi vrijede tri godine od datuma prikupljanja. Prilikom trošenja dijela bodova, a ne svih prikupljenih, prvo se troše oni bodovi koji su prvi prikupljeni. Ako bodovi nisu potrošeni nakon što prođe 3 godine od trenutka prikupljanja, ti bodovi se brišu s računa člana, bez obavijesti i bez mogućnosti njihova povrata ili zamjene.
Članstvo u programu i dalje ostaje važeće. Bodovi nemaju gotovinsku vrijednost. Bodovi se osvajaju samo za efektivno plaćene važeće troškove nakon što član zamijeni već stečene bodove.

8. SMJEŠTAJNI OBJEKTI KOJI SUDJELUJU U PROGRAMU

Smještajni objekti koji pripadaju Plavoj Laguni d.d. i koji sudjeluju u programu jesu sljedeći:
Hoteli: Hotel Albatros Plava Laguna, Hotel Molindrio Plava Laguna, Hotel Zorna Plava Laguna, Hotel Parentium Plava Laguna, Hotel Mediteran Plava Laguna, Hotel Plavi Plava Laguna, Hotel Istra Plava Laguna, Hotel Gran Vista Plava Laguna, Hotel Materada Plava Laguna, Hotel Delfin Plava Laguna, Vila i Village Galijot Plava Laguna, Hotel Park i Garden Suites Park Plava Laguna, Hotel Coral Plava Laguna, Hotel Aurora Plava Laguna, Hotel i Residence Garden Istra Plava Laguna, Hotel Umag, Residence Umag i Garden Suites Umag Plava Laguna, Hotel Sipar Plava Laguna, Guest house Adriatic.
Apartmani i vile: Apartments Galijot Plava Laguna, Apartments Bellevue Plava Laguna, Villas Bellevue Plava Laguna, Apartments Park Plava Laguna, Villas Park Plava Laguna, Apartments Astra Plava Laguna, Istrian Villas Plava Laguna, Apartments Katoro Plava Laguna, Apartments Amfora Plava Laguna, Apartments Stella Plava Laguna, Apartments Polynesia Plava Laguna, Apartments Savudrija Plava Laguna, Rooms Savudrija Plava Laguna, Apartments Kanegra Plava Laguna. Plava Laguna d.d. s vremena na vrijeme može proširivati ili mijenjati popis.

9. PRIVATNOST PODATAKA

Korištenje i zaštita osobnih podataka koje Plava laguna d.d. prikuplja od člana (kao ispitanika) uređeni su Pravilima privatnosti koja su objavljena na web stranici plavalaguna.com, a za bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka, član se može obratiti putem e-pošte na e-adresu dpo@plavalaguna.com.

10. IZMJENE OPĆIH UVJETA PROGRAMA

Plava Laguna d.d. zadržava pravo potpune ili djelomične obustave ili izmjene uvjeta Plava Laguna Club programa vjernosti. Plava Laguna d.d. učinit će sve potrebne korake kako bi članove pravodobno obavijestio o možebitnim izmjenama ili obustavama programa te stoga neće snositi odgovornost za možebitne gubitke ili štete članovima pri stupanju na snagu navedenih izmjena. Aktualni opći uvjeti programa dostupni su na web adresi plavalaguna.com.

11. OBAVIJESTI O PROGRAMU

Član može pogledati sve informacije vezane za program na Internet stranici plavalaguna.com. Za sva pitanja oko članstva kao i obavijesti o promjeni osobnih podataka ili bilo kojih drugih za članstvo bitnih informacija član se javlja na sljedeću adresu e-pošte: loyalty@plavalaguna.com ili nas kontaktira preko online-obrasca. Primijeti li član da bodovi nisu propisno dodijeljeni njegovom računu, može poslati e-poštu na sljedeću adresu: loyalty@plavalaguna.com uz presliku računa smještajnog objekta u kojem je odsjeo.

  • Plava Laguna Facebook
  • Plava Laguna Instagram
  • Plava Laguna Twitter
  • Plava Laguna Youtube