Pravila in pogoji uporabe programa zvestobe plava laguna club

Fiksni menjalni tečaj znaša 1 € = 7,53450 kn


1. NA SPLOŠNO O PROGRAMU

Cilj programa zvestobe Plava Laguna Club je strankam družbe Plava Laguna d.d., ki se včlanijo v program, omogočiti izkoriščanje ugodnosti, navedenih v nadaljevanju.

2. OPREDELITVE

Plava Laguna Club: blagovna znamka (verbalni in slikovni zaščitni znak oziroma znamka), ki je v lasti družbe Plava Laguna d.d., organizatorke programa zvestobe in lastnice nastanitvenih objektov, ki sodelujejo v tem programu. Plava Laguna d.d. je družba, ki v izvedbi programa kot glavni organ, ki zagotavlja s tem programom predpisane pravice, zahteva odgovornost članov in/ali članom zagotavlja ostala jamstva.
Program: program zvestobe, ki ga Plava Laguna organizira pod nazivom Plava Laguna Club. Vse avtorske pravice v tem programu pripadajo izključno družbi Plava Laguna d.d.
Stranka: stranka, ki še ni pristopila k programu in sprejela Splošnih pogojev programa.
Član: stranka, ki je pristopila k programu in sprejela Splošne pogoje programa.
Točka: vrednost enote, izražena v točkah. Točke se lahko zamenjajo za popuste ali druge storitve v hotelih, apartmajih in vilah pod upravljanjem družbe Plava Laguna d.d. Deset (10) točk ima vrednost 1,00 EUR/7,53 HRK.
Kartica: kartica Plava Laguna Club obstaja v digitalni obliki, član pa jo prejme pri spletni včlanitvi v e-poštnem sporočilu za dobrodošlico. Kartica Plava Laguna Club kot takšna ni prenosljiva na druge osebe. Fizične kartice, izdane do 31. 12. 2022, veljajo še naprej.
Partner programa: poslovni subjekt zunaj družbe Plava Laguna d.d., ki članom programa zagotavlja ugodnosti.

3. POGOJI ČLANSTVA

V program se lahko včlani vsaka fizična polnoletna oseba z izpolnitvijo potrebnih podatkov prek spletnega obrazca za prijavo. Da bi stranka postala član, mora posredovati potrebne podatke in izpolniti obrazec. Članstvo v programu je brezplačno. Član lahko svoje članstvo v programu kadar koli prekine s pisnim obvestilom. To predpostavlja umik iz programa, s čimer trajno preneha obstoječi odnos med članom in programom Plava Laguna Club ter prenehajo veljati vse ugodnosti, povezane s članstvom v programu.

4. KARTICA PLAVA LAGUNA CLUB

Pri prijavi stranka pridobi člansko številko, s katero začne zbirati točke in uveljavljati razne ugodnosti ter popuste. Za zbiranje točk mora član navesti člansko številko pri rezervaciji nastanitve, prijavi v nastanitvenem objektu in plačilu računa. Pogoj za uporabo kartice je prisotnost člana, na katerega je kartica naslovljena. Član ne sme kartice posoditi, prenesti ali prodati; v nasprotnem izgubi vse pravice iz tega programa. Član je odgovoren za vsa dejanja v zvezi s svojim kartičnim računom. Vsak član je dolžen obvestiti družbo Plava Laguna d.d. v primeru spremembe osebnih podatkov (imena, priimka, naslova, e-poštnega naslova). Kartica Plava Laguna Club je last družbe Plava Laguna d.d., družba Plava Laguna d.d. pa si pridržuje pravico do preklica ali zavrnitve kartice, če član kartice ne uporablja v skladu s pravili in pogoji članstva.
*Na zahtevo člana je lahko izdana trajna članska kartica.

5. UGODNOSTI, KI JIH OMOGOČA PROGRAM

Člani s prijavo v program zvestobe pridobijo pravico do popustov in ugodnosti. Člani imajo pravico do popusta pri spletni rezervaciji na strani plavalaguna.com v višini 10 % (odvisno od razpoložljivosti) popusta na najnižjo možno ceno nastanitve. Člani imajo tudi pravico do posebnih ponudb, ki se občasno objavijo na njihovem spletnem profilu na plavalaguna.com. Na splošno člani za vsako bivanje (izključno za nastanitveno enoto, v kateri bivajo) zbirajo točke, ki jih lahko izkoristijo pri naslednjem bivanju v nastanitvenih objektih, ki sodelujejo v programu. Člani kluba bodo prek e-poštnega naslova in telefonske številke (SMS-a), navedenih v prijavi, prejemali informacije o aktualnih ponudbah in akcijah, ustrezna promocijska gradiva, vprašalnike o zadovoljstvu/kakovosti in ostale vprašalnike, povezane z uporabniško izkušnjo v objektih Plave Lagune d.d.
Člani kluba lahko prejemanje takšnih obvestil kadar koli odpovedo.

6. POPUSTI IN PONUDBE ZA ČLANE NA SPLETNEM MESTU

Člani s prijavo v program zvestobe pridobijo pravico do popustov in ugodnosti. Člani imajo pravico do popusta pri spletni rezervaciji na strani plavalaguna.com v višini 10 % popusta na najnižjo možno ceno nastanitve. Člani imajo tudi pravico do posebnih ponudb, ki se občasno objavijo na njihovem spletnem profilu na plavalaguna.com. Navedeni popusti in ugodnosti veljajo samo za člane, ki v trenutku rezervacije navedejo svojo člansko številko. Plava Laguna d.d. si pridržuje pravico do spremembe ali ukinitve popustov in ugodnejših cenikov v ponudbah brez predhodnega obvestila, odvisno od razpoložljivosti. En član lahko uveljavlja popust za največ pet nastanitvenih enot.

7. ZBIRANJE TOČK

Člani za vsako bivanje zbirajo točke, ki jih lahko izkoristijo pri naslednjem bivanju v nastanitvenih objektih, ki sodelujejo v programu. Zbiranje točk se nanaša na nastanitveno enoto, v kateri član biva, in plačan račun za to nastanitev. Če želi član pridobiti točke za druge nastanitvene enote, mora biti plačnik in nosilec računa, ki se nanaša na več nastanitvenih enot. To je mogoče samo za nastanitvene enote, ki se nahajajo v istem hotelu/apartmajskem naselju, pri čemer mora član slednje obvezno sporočiti na recepciji objekta, v katerem biva, in to pred plačilom računa. Računi do 10.000,00 EUR se lahko plačajo z gotovino, za višje zneske pa je potrebno kartično plačilo ali bančno nakazilo. Zbiranje točk velja za bivanja, ki nastopijo po včlanitvi člana v program zvestobe. Med transakcijo, pri kateri član zbira točke, in transakcijo, pri kateri namerava izkoristiti točke, mora preteči najmanj sedem dni. Pri uveljavljanju ugodnosti je 10 točk vrednih 1,00 EUR/7,53 HRK (npr. član, ki je zbral 100 nagradnih točk, lahko pri naslednjem bivanju izkoristi 10,00 EUR/75,35 HRK). Član mora navesti člansko številko pri rezervaciji nastanitve ter predložiti svojo kartico pri prijavi v objekt in plačilu računa, če želi pridobiti točke oziroma jih izkoristiti. Točke se lahko porabijo samo za plačilo stroškov nastanitve na recepciji nastanitvenega objekta. Največji znesek popusta, ki ga lahko član pridobi z uporabo točk, ne more biti večji od 90 % skupnega zneska računa, ki ga mora član plačati za svoje bivanje v nastanitvenem objektu. Vsakič, ko član izkoristi točke za plačilo nastanitve, se te izbrišejo z njegovega računa.

Kartica Plava Laguna Club se ne more uporabiti za nazaj, točke pa se ne morejo dodeliti za bivanja pred začetkom izvajanja programa zvestobe Plava Laguna Club.

Točke se lahko zbirajo na tri načine:

a) Bivanje – član programa zvestobe za vsak porabljen evro za plačilo bivanja pridobi 1 točko na svoj kartični račun. Veljavni stroški bivanja so opredeljeni v členu 7.1. Pri plačilu računa na recepciji ali prodajnem mestu mora član obvezno predložiti svojo člansko kartico.
b) Uživanje hrane/pijače v gostinskih objektih Plave Lagune d.d. – Član programa zvestobe za vsak porabljen evro za plačilo hrane ali pijače v gostinskih objektih družbe Plava Laguna d.d. pridobi 1 točko, dodano na njegov kartični račun. Pri plačilu mora član obvezno pokazati svojo člansko številko. Točke se ne morejo porabiti za plačilo uživanja hrane/pijače v gostinskih objektih družbe Plava Laguna d.d.
c) Promocijske aktivnosti – Plava Laguna d.d. lahko dodeli točke v promocijske namene. Da bi lahko član izkoristil ugodnosti programa, mora obvezno navesti člansko številko pri rezervaciji nastanitve, prijavi v nastanitvenem objektu ter plačilu računa. Te pogoje je treba upoštevati.

7.1. Veljavni stroški bivanja

Veljavni stroški bivanja vključujejo stroške, nastale pri bivanju člana in njegovega spremstva v nastanitvenem objektu. V to štejemo vse stroške v delu nastanitve (cena nastanitvene enote, cena na osebo, različna doplačila, različne takse), storitve, ki se izvedejo na licu mesta na prodajnih mestih v hotelu, apartmaju ali vili, ki so pod upravljanjem družbe Plava Laguna d.d. (uživanje hrane in pijače), ter DDV. Točke se obračunajo na podlagi skupnega zneska plačanih veljavnih stroškov. Račun se mora glasiti na člana programa. Točke se dodajo na kartični račun v 7 dneh od izvedene transakcije. Zbiranja točk ni mogoče kombinirati z drugimi članskimi karticami.


Izjeme:
Neveljavni stroški vključujejo zunajpenzionske storitve, kot so: mini bar, sobna strežba, internetno nadomestilo, čiščenje, telefon, nadomestilo za parkiranje, turistična taksa, napitnine, nadomestila za storitve in druga veljavna nadomestila, in-store nakupi, storitve frizerja ali brivca, sport in green fee za golf. Točke se pridobijo samo za efektivno plačane veljavne stroške, ko član zamenja točke, osvojene s predhodnimi bivanji. Točke se začnejo zbirati za bivanje, ko gost postane član programa.

7.2. Kdo lahko zbira točke in uveljavlja popuste Stranke, ki uporabljajo storitve v družbi Plava Laguna d.d. s posredovanjem agencij ali rezervirajo nastanitev na portalu katere od spletnih turističnih agencij, nimajo pravice do uveljavljanja popusta ali zbiranja točk z bivanjem v nastanitvenih objektih Plave Lagune d.d. Točk ni mogoče uporabiti niti za plačilo bivanja. Samo člani, ki v nastanitvenem objektu bivajo prek kanalov Plave Lagune (plavalaguna.com, središče za stik, recepcija), lahko uveljavijo popuste in zbirajo točke. Spletni popust za člane velja samo za rezervacije, izvedene na naslovu plavalaguna.com, ne velja pa za rezervacije, izvedene prek središča za stik ali recepcije. Točke se lahko zbirajo za vse stroške, ki nastanejo na licu mesta (uživanje hrane, pijače ipd.) na prodajnih mestih v nastanitvenem objektu, ki so pod upravljanjem Plave Lagune d.d. Vsa prodajna mesta, kjer se lahko zbirajo točke, so ustrezno označena. Kartico lahko uporabi samo član, na katerega ime je naslovljena. Če član ne biva v nastanitvenem objektu Plave Lagune d.d., uveljavljanje popusta in zbiranje točk nista mogoča. Točke se lahko prenesejo na druge člane. Za ta namen je treba izpolniti zahtevo za prenos točk (na naslovu plavalaguna.com ali prek središča za stik).

7.3. Veljavnost nagradnih točk

Točke veljajo tri leta (36 mesecev) od trenutka pridobitve na recepciji. Veljavnost točk se ne podaljša, vse zbrane točke pa veljajo tri leta od datuma pridobitve. Pri porabi dela točk, ne pa vseh zbranih, se najprej porabijo tiste točke, ki so bile zbrane najprej. Če točke niso porabljene v treh letih od trenutka pridobitve, se izbrišejo z računa člana brez obvestila in brez možnosti njihove povrnitve ali zamenjave. Članstvo v programu ostane še naprej veljavno. Točke nimajo gotovinske vrednosti. Točke se pridobijo samo za efektivno plačane veljavne stroške, ko član zamenja že pridobljene točke.

8. NAMESTITVENI OBJEKTI, KI SODELUJEJO V PROGRAMU

Nastanitveni objekti, ki spadajo v družbo Plava Laguna d.d. in sodelujejo v programu, so naslednji:
Hoteli: Hotel Albatros Plava Laguna, Hotel Molindrio Plava Laguna, Hotel Zorna Plava Laguna, Hotel Parentium Plava Laguna, Hotel Mediteran Plava Laguna, Hotel Plavi Plava Laguna, Hotel Istra Plava Laguna, Hotel Gran Vista Plava Laguna, Hotel Materada Plava Laguna, Hotel Delfin Plava Laguna, Vila in Village Galijot Plava Laguna, Hotel in Garden Suites Park Plava Laguna, Hotel Coral Plava Laguna, Hotel Aurora Plava Laguna, Hotel in Residence Garden Istra Plava Laguna, Hotel, Residence in Garden Suites Umag Plava Laguna, Hotel Sipar Plava Laguna, Hotel Bonavia Plava Laguna, Guest house Adriatic.
Apartmaji in vile: Apartments Galijot Plava Laguna, Apartments Bellevue Plava Laguna, Villas Bellevue Plava Laguna, Apartments Park Plava Laguna, Apartments Astra Plava Laguna, Istrian Villas Plava Laguna, Apartments Katoro Plava Laguna, Apartments Amfora Plava Laguna, Apartments Stella Plava Laguna, Apartments Polynesia Plava Laguna, Apartments Savudrija Plava Laguna, Apartments Kanegra Plava Laguna. Plava Laguna d.d. lahko seznam občasno razširi ali spremeni.

9. VARSTVO PODATKOV

Uporaba in varstvo osebnih podatkov, ki jih družba Plava Laguna d.d. zbira od članov (kot posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki), ureja Pravilnik o varstvu zasebnosti, ki je objavljen na spletnem mestu plavalaguna.com, za vsakršna vprašanja glede osebnih podatkov pa se lahko član obrne na družbo prek e-poštnega naslova dpo@plavalaguna.com.

10. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV PROGRAMA

Plava Laguna d.d. si pridržuje pravico do popolne ali delne prekinitve veljavnosti ali spremembe pogojev programa zvestobe Plava Laguna Club. Plava Laguna d.d. bo izvedla vse potrebne korake, da bi člane pravočasno obvestila o morebitnih spremembah ali ustavitvi izvajanja programa, zato ne bo odgovorna za morebitne izgube ali škodo članom pri začetku veljavnosti navedenih sprememb. Aktualni splošni pogoji programa so dostopni na spletnem mestu plavalaguna.com.

11. OBVESTILA O PROGRAMU

Član lahko preveri vse informacije, povezane s programom, na spletnem mestu plavalaguna.com. Za vsa vprašanja glede članstva in obvestila o spremembi osebnih podatkov ali katerih koli za članstvo pomembnih informacij se lahko član obrne na naslednji e-poštni naslov: loyalty@plavalaguna.com ali se na nas obrne prek spletnega obrazca. Če član opazi, da točke niso bile ustrezno dodeljene njegovemu računu, lahko pošlje e-sporočilo na naslednji naslov: loyalty@plavalaguna.com s kopijo računa nastanitvenega objekta, kjer je bival.

  • Plava Laguna Facebook
  • Plava Laguna Instagram
  • Plava Laguna Twitter
  • Plava Laguna Youtube