Splošni pogoji programa zvestobe Plava Laguna Club


1. NA SPLOŠNO O PROGRAMU

Cilj programa zvestobe Plava Laguna Club je omogočiti strankam družbe Plava Laguna d.d., ki se včlanijo v program, uporabo ugodnosti, opisanih v nadaljevanju.

2. OPREDELITVE

Plava Laguna Club: znamka (besedna in figurativna) v lasti trgovinske družbe Plava Laguna d.d., ki je organizator programa zvestobe in lastnik namestitvenih objektov, ki sodelujejo v tem programu. Plava Laguna d.d. je trgovinska družba, ki pri izvajanju programa kot glavni subjekt, ki zagotavlja pravice, določene s tem programom, zahteva odgovornost svojih članov in/ali članom nudi druga jamstva.
Program: program zvestobe, ki ga Plava Laguna organizira pod imenom Plava Laguna Club. Vse avtorske pravice na tem programu so v izključni lasti trgovinske družbe Plava Laguna d.d.
Stranka: stranka, ki še ni pristopila k programu in sprejela splošnih pogojev programa.
Član: stranka, ki je pristopila k programu in sprejela splošne pogoje programa.
Točka: vrednost enote, izražena v točkah. Točke se lahko zamenjajo za popuste ali druge storitve v hotelih in apartmajih, ki jih upravlja družba Plava Laguna d.d. Deset (10) točk velja 1 EUR (v protivrednosti).
Izkaznica: izkaznica Plava Laguna Club, ki jo član prejme kot potrdilo članskega statusa za zbiranje in zamenjavo točk ter pridobivanje drugih opisanih pravic. Izkaznica Plava Laguna Club ni prenosljiva.
Partner programa: poslovni subjekt zunaj trgovinske družbe Plava Laguna d.d., ki članom programa nudi ugodnosti.

3. POGOJI ČLANSTVA

V program se lahko včlani vsaka fizična polnoletna oseba, tako da izpolni potrebne podatke v pristopnici na recepciji namestitvenega objekta ali prek spletnega obrazca za prijavo. Da bi stranka postala član, mora posredovati potrebne podatke in izpolniti pristopnico. Članstvo v programu je brezplačno. Član lahko kadar koli prekine svoje članstvo v programu na podlagi pisnega obvestila. S tem izstopi iz programa, pri čemer se trajno prekine obstoječe razmerje med članom in programom Plava Laguna Club in prenehajo veljati vse ugodnosti, povezane s članstvom v programu.

4. IZKAZNICA PLAVA LAGUNA CLUB

Stranka ob prijavi prejme začasno izkaznico, s katero začne zbirati točke in ustvarjati različne ugodnosti in popuste. Član prejme trajno izkaznico na hišni naslov. Na trajni izkaznici so navedeni ime, priimek in enkratna članska številka člana. Da bi zbiral točke, mora član svojo člansko izkaznico navesti pri rezervaciji namestitve ter jo predložiti pri prijavi v namestitvenem objektu in plačilu računa. Pogoj za uporabo izkaznice je navzočnost člana, na katerega je izkaznica naslovljena. Član ne sme posojati, prenesti ali prodati kartice: v nasprotnem primeru izgubi vse pravice iz programa. Član odgovarja za vsa dejanja v zvezi s svojim računom, povezanim z izkaznico. Vsak član je dolžan obvestiti družbo Plava Laguna d.d. o spremembi osebnih podatkov (imena, priimka, naslova, e-naslova). Izkaznica Plava Laguna Club je last družbe Plava Laguna d.d., ki si pridržuje pravico do umika ali zavrnitve izkaznice, če je član ne uporablja v skladu s pravili in pogoji članstva.

5. UGODNOSTI, KI JIH NUDI PROGRAM

Člani imajo po prijavi v program pravico do popustov in ugodnosti. Člani imajo pravico do popustov pri spletni rezervaciji na strani plavalaguna.com v višini 5 % (odvisno od razpoložljivosti) na najnižjo možno ceno namestitve. Člani imajo tudi pravico do posebnih ponudb, ki se redno objavljajo na njihovem spletnem profilu plavalaguna.com.
Člani pri vsakem bivanju zberejo točke, ki jih lahko izkoristijo pri naslednjem bivanju v namestitvenih objektih, ki sodelujejo v programu.
Člani kluba bodo na naslov e-pošte, naveden v prijavi, prejemali informacije o aktualnih ponudbah in akcijah, ustrezna promocijska gradiva, vprašalnike o zadovoljstvu/kakovosti ter druge vprašalnike, povezane z uporabniško izkušnjo v objektih Plave lagune d.d.
Člani kluba imajo pravico, da se kadar koli odjavijo od prejemanja takih obvestil.

6. POPUSTI IN PONUDBE ZA ČLANE NA SPLETNEM MESTU

Člani imajo po prijavi v program pravico do popustov in ugodnosti. Člani imajo pravico do popustov pri spletni rezervaciji na strani plavalaguna.com v višini 5 % na najnižjo možno ceno namestitve. Člani imajo tudi pravico do posebnih ponudb, ki se redno objavljajo na njihovem spletnem profilu plavalaguna.com. Navedeni popusti in ugodnosti veljajo samo za člane, ki v času rezervacije navedejo številko svoje izkaznice. Plava Laguna d.d. si pridržuje pravico do spremembe ali ukinitve popustov in ugodnejših cenikov ponudb brez predhodnega obvestila (odvisno od razpoložljivosti). En član lahko ustvari popust za največ pet namestitvenih enot.

7. ZBIRANJE TOČK

Člani pri vsakem bivanju zberejo točke, ki jih lahko izkoristijo pri naslednjem bivanju v namestitvenih objektih, ki sodelujejo v programu. Zbiranje točk velja za bivanje, ki je bilo sklenjeno potem, ko se je stranka včlanila v program zvestobe. Med transakcijo, pri kateri član zbere točke, in transakcijo, pri kateri želi izkoristiti točke, mora preteči najmanj 7 dni. Pri koriščenju ugodnosti je vrednost 10 točk 1 evro (npr. član, ki je zbral 100 nagradnih točk, ima pravico, da pri naslednjem bivanju izkoristi 10 evrov). Da bi član lahko zbiral točke oziroma jih izkoristil, mora pri rezervaciji navesti številko članske izkaznice ter slednjo predložiti pri prijavi v objekt ter plačilu računa. Točke se lahko porabijo samo za plačilo stroškov namestitve na recepciji namestitvenega objekta. Maksimalen znesek popusta, ki ga član lahko pridobi z uveljavljanjem točk, ne sme preseči 90 % skupnega zneska računa, ki ga mora član plačati za svoje bivanje v namestitvenem objektu. Vsakič, ko član izkoristi točke za plačilo namestitve, se te točke izbrišejo z njegovega računa.

Štiri je načini zbiranja točk:

a) bivanje – član programa zvestobe za vsak porabljen evro pri plačilu bivanja prejme 1 točko, ki se zapiše na njegov članski račun. Veljavni stroški bivanja so opredeljeni v točki 7.1. Član mora pri plačilu računa na recepciji ali prodajnih mestih predložiti svojo člansko izkaznico;
b) uživanje hrane in pijače v gostinskih objektih Plave lagune – član programa zvestobe za vsak porabljen evro pri plačilu hrane ali pijače v gostinskih objektih Plave lagune prejme 1 točko, ki se zapiše na njegov članski račun. Član mora pri plačilu preložiti svojo člansko izkaznico. Točk ni mogoče porabiti za plačilo hrane in pijače v gostinskih objektih Plave lagune;
c) Club ambasador – velja samo za rezervacije prek rezervacijskega centra. Član programa zvestobe, ki v hotele ali apartmaje družbe Plava Laguna d.d. pripelje novega gosta (gosta, ki ni nikoli bival v namestitvenih objektih Plava Laguna d.d.), prejme točke v vrednosti bivanja novega gosta (in oseb, ki ga spremljajo in ki bivajo v isti namestitveni enoti). Na primer, če novi gost sklene bivanje v vrednosti 500 EUR, se na račun Plava Laguna Club člana ambasadorja zapiše vrednost 500 točk. Novi gost mora pri rezervaciji namestitve obvezno navesti ime in priimek Club ambasadorja in številko njegove izkaznice. Ambasadorju se točke obračunajo šele, ko njegov prijatelj plača račun za svoje bivanje na recepciji namestitvenega objekta;
d) oglaševalske dejavnosti – Plava Laguna d.d. lahko dodeli točke za namene oglaševanja.
Da bi član lahko izkoristil ugodnosti programa, mora pri rezervaciji obvezno navesti številko izkaznice, nato pa izkaznico predložiti pri prijavi v namestitveni objekt in pri plačilu računa. Te pogoje je treba upoštevati.

7.1. Veljavni stroški bivanja

Veljavni stroški bivanja vključujejo stroške, ki nastanejo med bivanjem člana in oseb, ki ga spremljajo, v namestitvenem objektu. V to vštevamo vse stroške namestitve (cena namestitvene enote, cena na osebo, različna doplačila, različne pristojbine), storitve, ki se izvajajo na kraju samem na prodajnih mestih v hotelih ali apartmajih, ki jih upravlja Plava Laguna (uživanje hrane in pijače), ter DDV. Obračun točk temelji na skupnem znesku plačanih veljavnih stroškov. Račun mora glasiti na ime člana programa. Točke se zapišejo na članski račun v 7 dneh po opravljeni transakciji.
Zbranih točk ni mogoče kombinirati s točkami, zbranimi na drugih članskih izkaznicah.


Izjeme:
Poceni stroški vključujejo tudi izvenbračne storitve, kot so: minibar, postrežba v sobi, internetna pristojbina, čiščenje, telefon, parkirnina, turistična taksa, nasveti, pristojbine za storitve in druge veljavne takse, nakupi v trgovinah, spa izdelki in storitve, storitve frizerskega salona ali brivniki, kozmetični salon, šport in green fee za golf.
Točke se dodeljujejo le za učinkovito plačane upravičene stroške, potem ko član nadomesti točke, zaslužene za prejšnje bivanje. Točke se zbirajo za bivanje po tem, ko je gost postal član programa.
7.2. Kdo lahko zbira točke in uveljavi popuste

Stranke, ki koristijo storitve v Plavi Laguni prek agencij ali rezervirajo namestitev na portalu ene od spletnih potovalnih agencij, nimajo pravice do uveljavljanja popustov ali zbiranja točk med bivanjem v namestitvenih objektih. Točke se ne morejo koristiti niti za plačilo bivanja. Popuste lahko uveljavijo in zbirajo točke samo člani, ki so v namestitvene enote prispeli prek kanala Plava Laguna (plavalaguna.com, rezervacijski center, recepcija). Spletni popust za člane velja samo za rezervacije, opravljene na plavalaguna.com in ne velja za rezervacije prek rezervacijskega centra ali recepcije. Točke se lahko zbirajo za vse stroške, ki nastanejo na kraju samem (uživanje hrane in pijače ipd.) na prodajnih mestih v namestitvenem objektu, ki ga upravlja Plava Laguna. Vsa prodajna mesta, kjer je mogoče zbirati točke, so ustrezno označena. Izkaznico lahko koristi samo član, katerega ime je navedeno na izkaznici. Če član ne sklene bivanja v objektu, uveljavljanje popustov in zbiranje točk ni mogoče. Točke se lahko prenesejo na druge člane. Za ta namen je treba izpolniti zahtevek za prenos točk (prek spleta na plavalaguna.com ali prek rezervacijskega centra).

7.3. Veljavnost nagradnih točk

Točke veljajo tri leta (36 mesecev) od trenutka, ko so bile pridobljene na recepciji. Veljavnosti točk ni mogoče podaljšati: vse pridobljene točke veljajo tri leta od datuma, ko so bile pridobljene. Pri porabi dela točk (ne vseh pridobljenih točk) se najprej porabijo tiste točke, ki so bile pridobljene najprej. Če se točke ne porabijo v treh letih od trenutka, ko so bile pridobljene, se brišejo s članskega računa brez vnaprejšnjega obvestila in brez možnosti njihovega vračila ali zamenjave.
Članstvo v programu je veljavno še naprej. Točke nimajo gotovinske vrednosti. Točke se pridobijo samo za dejansko plačane veljavne stroške, ko član zamenja že pridobljene točke.

8. NAMESTITVENI OBJEKTI, KI SODELUJEJO V PROGRAMU

Namestitveni objekti, ki pripadajo Plavi Laguni in sodelujejo v programu, so:
Hoteli: Albatros Plava Laguna, Molindrio Plava Laguna, Zorna Plava Laguna, Parentium Plava Laguna, Mediteran Plava Laguna, Plavi Plava Laguna, Istra Plava Laguna, Gran Vista Plava Laguna, Materada Plava Laguna, Delfin Plava Laguna, Vila in Village Galijot Plava Laguna, Hotel in Village Park Plava Laguna, Bonavia Plava Laguna, Melia Coral for Plava Laguna, Sol Aurora for Plava Laguna, Sol Garden Istra for Plava Laguna, Sol Umag for Plava Laguna, Sol Sipar for Plava Laguna, Guest house Adriatic Plava Laguna.
Apartmaji in vile: Galijot Plava Laguna, Bellevue Plava Laguna, Park Plava Laguna, Astra Plava Laguna, Melia Istrian Villas for Plava Laguna, Apartments Sol Katoro for Plava Laguna, Apartments Sol Amfora for Plava Laguna, Apartments Sol Stella for Plava Laguna, Apartments Polynesia for Plava Laguna, Apartments Savudrija for Plava Laguna, Apartments Kanegra for Plava Laguna.
Plava Laguna d.d. lahko občasno razširi ali spremeni ta seznam.

9. ZASEBNOST PODATKOV

Uporabo in varstvo osebnih podatkov, ki jih Plava laguna d.d. pridobi od člana (tj. posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki), ureja Pravilnik o zasebnosti, ki je objavljen na spletnem mestu www.plavalaguna.com. V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z osebnimi podatki se člani lahko obrnejo na uradno osebo na naslovu e-pošte dpo@plavalaguna.com.

10. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV PROGRAMA

Plava Laguna d.d. si pridržuje pravico do popolnega ali delnega preklica ali spremembe pogojev programa Plava Laguna Club. Plava Laguna d.d. bo storila vse potrebno, da bo člane pravočasno obvestila o morebitnih spremembah ali preklicu programa, zato ne odgovarja za morebitne izgube ali nastalo škodo, ki jo utrpijo člani z začetkom veljavnosti navedenih sprememb. Aktualni splošni pogoji programa so na voljo na spletnem mestu plavalaguna.com.

11. OBVESTILA O PROGRAMU

Član si lahko ogleda vse informacije v zvezi s programom na spletnem mestu www.plavalaguna.com. Vsa vprašanja v zvezi s članstvom ter obvestila o spremembi osebnih podatkov ali katerih koli drugih podatkov, pomembnih za članstvo, član posreduje na naslednji e-naslov: loyalty@plavalaguna.com ali pa se obrne na nas prek spletnega obrazca. Če član opazi, da točke niso ustrezno zapisane na njegovem računu, lahko pošlje e-pošto na naslednji naslov: loyalty@plavalaguna.com ter priloži poskeniran račun namestitvenega objekta, v katerem je bival.

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Youtube