POGOJI UPORABE

Pogoji uporabe spletne strani podjetja PLAVA LAGUNA, d. d.

Za dostop do te spletne strani in podatkov, ki jih vsebuje, veljajo navedeni pogoji in pravila. Vsaka uporaba te spletne strani po nalaganju začetne strani se šteje za pristanek na naslednje pravne pogoje:

• S tem sprejemate in se strinjate, da ste z uporabo te spletne strani podvrženi hrvaški zakonodaji, ki je izključno merodajna za razlago, uporabo in pravne učinke vseh dovoljenj, izključitev in pogojev uporabe te spletne strani. Za vse zahtevke in spore, ki nastanejo z uporabo predmetnih strani ali v zvezi z njimi su pristojna izključno hrvaška sodišča. Podjetje PLAVA LAGUNA, d. d. ne jamči, da so vsi materiali, ki jih vsebuje ta spletna stran primerni, ali so uporabnikom dostopni na določenih lokacijah oziroma ne odgovarja za dostop do njih s strani katerega koli obiskovalca te strani. V vsakem primeru se šteje, da je dostop do te spletne strani vedno opravljen samovoljno oziroma z dovoljenjem zakonitega zastopnika (skrbnika), kadar je to potrebno, in s strani osebe, s katero so povezani podatki konkretnega IP naslova.

• Celotna vsebina te strani je zaščitena z avtorskimi in sorodnimi pravicami, oziroma s pravicami, ki so na odgovarjajoč način odstopljena, skladno s pozitivnimi avtorskimi predpisi, ki obstajajo v korist podjetja PLAVA LAGUNA, d. d. ali z njim povezanimi osebami.

• Vse informacije, ki so dostopne na straneh so izključno informativnega značaja in se ne smejo nepooblaščeno uporabljati za komercialne namene ali distribuirati tretjim osebam. Informacije o nekaterih izdelkih in storitvah s te spletne strani so predmet določenih omejitev.

• Informacije, ki jih podjetje PLAVA LAGUNA, d. d. objavlja na tej strani se v času njihovega vnosa smatrajo za točne in zanesljive. Podjetje PLAVA LAGUNA, d. d. opozarja, da obstaja možnost odstopanja od točnosti, resničnosti ali zanesljivosti katerega koli podatka shranjenega na teh straneh v trenutku, ko jim uporabnik pristopa. Informacije, ki so dostopne na straneh se ne smejo smatrati kot osnova za sprejemanje pomembnih osebnih ali poslovnih odločitev in strinjate se, da podjetje PLAVA LAGUNA, d. d. ne bo odgovorno za morebitno neuresničenje takšnih pričakovanj. Podjetje PLAVA LAGUNA, d. d. ne bo odgovarjalo za kakršno koli posredno ali neposredno, nematerialno ali materialno škodo, kakršne koli izgube ali stroške, ki bi nastali kot rezultat uporabe ali nemožnosti uporabe, kakšne od informacij, ki so dostopne na tej spletni strani.

• Podjetje PLAVA LAGUNA, d. d. lahko v vsakem trenutku, brez predhodne najave, posodobi ali spremeni katere koli podatke na tej strani.

•Obiskovalci se morajo zavedati, da je lahko pošiljanje zasebnih sporočil po elektronski pošti na internetu nesigurno in predmet nepooblaščenega dostopa tretjih oseb ali predmet napačne usmeritve. Podjetje PLAVA LAGUNA, d. d. ni odgovorno za varnosti in zasebnost sporočil in si pri tem zadržuje pravico da jih reproducira, uporablja, z njimi razpolaga in distribuira tretjim osebam brez omejitev in da lahko brez kakršnihkoli protiukrepov prosto uporablja ideje, načrte, izkušnje ali druge oblike znanja, vsebovane v takih sporočilih.

Brez izrecnega pismenega dovoljenja podjetja PLAVA LAGUNA, d. d. je prepovedana reprodukcija, razmnoževanje ali distribucija dizajna ali podlage strani plavalaguna.com, posameznih elementov strani, dizajna logotipa podjetja PLAVA LAGUNA, d. d. in trgovinskih znamk oziroma kakršnih koli drugih grafičnih, verbalnih ali figurativnih vsebin objavljenih na tej spletni strani.

Pravila zaščite osebnih podatkov in uporabe piškotkov so prikazana v posebnih dokumentih, ki jih lahko najdete na tej spletni strani: Politika zasebnosti i Pravila o uporabi piškotkov

  • Plava Laguna Facebook
  • Plava Laguna Instagram
  • Plava Laguna Twitter
  • Plava Laguna Youtube